Programové období 2007-2013

EducationTalentCulture z Českého Těšína a polský partner Opolská nadace mezinárodních iniciativ z Opole, společně realizovali projekty v rámci česko-polské přeshraniční spolupráce. Realizace obou projektů byla ukončena k 30.6.2015 a oba projekty se nachází v době udržitelnosti.

Nová dimenze lokální spolupráce na česko-polském pohraničí (CZ.3.22/3.1.00/11.02603)
www.publicproc.eu

Veřejné zakázky bez hranic – Zamówienia publiczne bez granic (CZ.3.22/2.1.00/11.02605)
www.edutacu.eu/twincities/

Projekty byly spolufinancovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013 "Překračujeme hranice".

 

Jsme členem Asociace nestátních neziskových organizací v České republice

Asociace NNO