Programové období 2014-2020

EducationTalentCulture spolu s vedoucím partnerem Miastem Cieszyn realizuje projekt s názvem "Program pro Kulturu Těšína a Českého Těšína". Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000625.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko a ze státního rozpočtu Polské republiky.

Aktivity česko-polského projeku v rámci jeho realizace:

1. Společné zpracování rámcového plánu, rozsahu realizace projektu a hlavních směrů průzkumu.

2. Realizace postupů spojených s výběrem hlavního realizátora v projektu.

3. Pověření realizátora následujícími aktivitami:

  • inventarizace kulturních zdrojů (analýza stávajících dokumentů a zmapování kulturního prostředí);
  • příprava výzkumných nástrojů;
  • realizace kvantitativních průzkumů;
  • realizace setkání tzv. focus group a rozhovory (kvalitativní průzkumy);
  • zpracování výsledků průzkumů;
  • příprava konečného dokumentu Program pro kulturu Cieszyna a Českého Těšína;
  • překlad dokumentů;
  • fotografická dokumentace z realizovaných aktivit.

4. Tlumočení v průběhů setkání focus group a individuálních setkání.

5. Konzultace se společností na jednotlivých etapách aktivit - setkání.

6. Setkání shrnující realizaci projektu - konference.

7. Realizace aktivit zaměřených na implementaci studie jakožto strategického dokumentu k využití obcemi, kulturními institucemi, společenskými a kulturními organizacemi atp.

8. Propagační aktivity.

Ankety pro obyvatele a turisty v rámci realizace projektu- online verze přístupné na:

Diagnostika stavu kultury v Cieszyně a Českém Těšíně (obyvatelé)

Diagnostika stavu kultury v Cieszyně a Českém Těšíně (návštěvníci)

 

 

Jsme členem Asociace nestátních neziskových organizací v České republice

Asociace NNO