Projekty a granty

Kino na hranici – Kino na Granicy

Koncepce filmové přehlídky Kino na hranici stojí už několik let na vzájemném propojování kinematografického povědomí mezi Českou republikou, Slovenskem a Polskem. Mimo jiné i proto, že akce je symbolicky umístěna mezi ČR a Polsko v obou Těšínech a rovněž díky blízkosti nedalekých slovenských hranic. To jsou ovšem geografické předpoklady, které mají ale také svou paralelu v kulturním prostoru této oblasti, která, mimo jiné, i z historického hlediska byla vždy územím, kde se střetávaly nejen umělecké vlivy všech tří příhraničních států. Dramaturgická koncepce naší filmové přehlídky těží tedy z této tradice a rozvíjí ji příkladným způsobem právě ve formě filmové akce, která se snaží obeznámit české publikum s polskými i slovenskými filmy a tvůrci a naopak. Započítat musíme rovněž řadu doprovodných akcí, jež vedle festivalu každoročně taky pořádáme, které pak komunikují druhy umění našich sousedů (výstavy, koncerty, autorská čtení atd.). V rámci filmové nabídky preferujeme model, který v programu divákům představí klasiky, čili významné filmové tvůrce všech tří států, tady jdeme po kultovních dílech, která by neměla být ani pro mladší generace pozapomenuta. Vždy se snažíme, pokud jde ještě o žijící legendy, abychom mohli zprostředkovávat osobní kontakt těchto filmařů s diváky. Toto je jeden ze stěžejních cílů naší akce, střetávat se při diskuzích s filmovými tvůrci a herci a dát tak možnost publiku živý kontakt s jejich autory, a rozvíjet názory a diskuzi o filmech i dále, než jen pouhou projekcí v kině. Další část dramaturgie přehlídky směřuje k tematickým cyklům, které vždy zohledňují různé žánry, témata, nebo události. A v neposlední řadě je Kino na hranici ideální platformou pro představení nových českých, polských a slovenských filmových titulů, kde zároveň se snažíme oslovovat a zvát také distributory a producenty všech tří států, abychom mohli zprostředkovat případný "přenos" zážitku z některých filmů i pro jejich další potenciální zhodnocení ve formě distribucí v okolních státech.

Více informací, historie a aktuální program filmové přehlídky naleznete na
www.kinonahranici.cz / www.kinonagranicy.pl

 

Jsme členem Asociace nestátních neziskových organizací v České republice

Asociace NNO