KINO NA HRANICI – KINO NA GRANICY

KINO NA HRANICI NA CESTÁCH…

Stowarzyszenie Kultura na Granicy a EducationTalenCulture společně získali dotaci z prostředků Ministerstwa Spraw Zagranicznych, v rámci projektů Polsko-Českého Fóra. Ještě v letošním roce na podzim budeme realizovat projekt „Kino na Granicy w drodze. Promocja polskiej i czeskiej kinematografii oraz Cieszyna i Czeskiego Cieszyna. Bližší informace naleznete na www.kinonahranici.cz.


www.no-borders.eu

www.no-borders.eu

Na webovém portálu www.no-borders.eu naleznete informace o novinkách a projektech v oblasti přeshraniční spolupráce (česko-polské, česko-slovenské, polsko-slovenské a dalších). Můžete také využít služeb v oblasti analýz, strategií a e-learningu, budování partnerství či přípravy a realizace přeshraničních projektů.

 


Výstavy v galerii

Výstavní činnost

Výstavní činnost v galerii MOST(v prostorách RSTS na Hlavní 1a v Českém Těšíně), finančně podporuje Město Český Těšín a Moravskoslezský kraj v rámci podpory kulturních aktivit v roce 2016. Výstavy pořádá zapsaný spolek Člověk na hranici ve spolupráci s ETC a dalšími partnery.


Proč existujeme?

„Představte si, že jsme všichni stejní. Představte si, že máme všichni stejný názor na politiku, náboženství a morálku. Představte si, že máme rádi stejný druh hudby, umění, jídla a kávy. Představte si, že všichni vypadáme stejně. Nuda, co? Rozdíly nás nemusí rozdělovat. Akceptujme rozmanitost. Důstojnost je lidským právem každého z nás.“

Výrok Billa Brummela, amerického tvůrce dokumentárních filmů, režiséra a spisovatele

Je nás mnoho, a přesto pro každého je zde místo. Každá nezisková organizace je jiná, ale potřebujeme je všechny. A všechny jsou zde proto, že někdo viděl konkrétní potřebu a chce ji naplnit. Naplnit pomocí svých aktivit, pracovníků, dobrovolnických činností.

I my jsme zde. Známe své místo, potřeby i cíle, ke kterým směřujeme a které chceme naplnit.

 

Jsme členem Asociace nestátních neziskových organizací v České republice

Asociace NNO