Festival BEZ HRANIC/BEZ GRANIC

Festival BEZ HRANIC/BEZ GRANIC

28. ročník mezinárodního divadelního festivalu BEZ HRANIC/BEZ GRANIC proběhne v termínu od 23.5. do 1.6.2018. Bližší informace a program na www.borderfestival.eu


www.no-borders.eu

www.no-borders.eu

Na webovém portálu www.no-borders.eu naleznete informace o novinkách a projektech v oblasti přeshraniční spolupráce (česko-polské, česko-slovenské, polsko-slovenské a dalších). Můžete také využít služeb v oblasti analýz, strategií a e-learningu, budování partnerství či přípravy a realizace přeshraničních projektů.


Euroregion Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński

Program PRO KULTURU Cieszyna a Českého Těšína

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci, která zakončí realizaci česko-polského projektu Gminy Cieszyn a spolku EducationTalentCulture Český Těšín. Zástupci hlavního dodavatele, Konsorcjum Kreatus sp. z o.o./ Wyższa Szkoła Biznesu Dąbrowa Górnicza, budou na konferenci prezentovat výstupy projektu a finální dokument. Pátek 24.8.2018 od 12 hodin - hotel Liburnia Cieszyn.


Proč existujeme?

„Představte si, že jsme všichni stejní. Představte si, že máme všichni stejný názor na politiku, náboženství a morálku. Představte si, že máme rádi stejný druh hudby, umění, jídla a kávy. Představte si, že všichni vypadáme stejně. Nuda, co? Rozdíly nás nemusí rozdělovat. Akceptujme rozmanitost. Důstojnost je lidským právem každého z nás.“

Výrok Billa Brummela, amerického tvůrce dokumentárních filmů, režiséra a spisovatele

Je nás mnoho, a přesto pro každého je zde místo. Každá nezisková organizace je jiná, ale potřebujeme je všechny. A všechny jsou zde proto, že někdo viděl konkrétní potřebu a chce ji naplnit. Naplnit pomocí svých aktivit, pracovníků, dobrovolnických činností.

I my jsme zde. Známe své místo, potřeby i cíle, ke kterým směřujeme a které chceme naplnit.

 

Jsme členem Asociace nestátních neziskových organizací v České republice

Asociace NNO